محصول به سبد اضافه شد

خداحافظی پوما با ایتالیا


تاریخ ارسال : 1401/10/18

ایتالیا پس از حدود 20 سال بالاخره با پوما خداحافظی کرد و از ابتدای سال 2023 شرکت آدیداس وظیفه تامین البسه ایتالیا را بر عهده خواهد داشت.

در زیر عکس های کیت های 20 سال اخیر ایتالیا با برند پوما را البته لباس اول مشاهده می کنید.

لباس 2003 و 2004 ایتالیا

لباس 2003 و 2004 ایتالیا

 

لباس ایتالیا 2006 و 2008

 

لباس ایتالیا 2006 و لباس ایتالیا 2008

 

ایتالیا 2009 و 2010 و 2012

کیت ایتالیا 2009 و کیت ایتالیا 2010 و کیت ایتالیا 2012

 

ایتالیا 2013 و 2014

 

لباس ایتالیا 2013 و لباس اول ایتالیا 2014

 

کیت ایتالیا 2016 و 2018

لباس ایتالیا 2016 و لباس ایتالیا 2018

 

لباس ایتالیا 2021 و 2022

 

کیت ایتالیا 2021 و کیت ایتالیا 2022

 

از من بپرس