محصول به سبد اضافه شد

پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم با برند آدیداس

کیت جدید آ اس رم در فصل 23/24 با برند آدیداس تولید خواهد شد.

طبق قراردادی که باشگاه رم و برند معروف آدیداس منعقد کرده اند از فصل 23-24 کیت های آس رم ، کیت پیش مسابقه ، لباس بازی و همه لباس های باشگاه رم توسط آدیداس تولید خواهد شد.

با اینکه زمان زیادی تا رونمایی کیت های 23/24 باقی مانده است پیش بینی هایی از کیت جدید رم می شود.

یکی از اخباری که به بیرون درز پیدا کرده است این است که لباس با الهام از کیت 92 تا 94 آ اس رم طراحی خواهد شد.

یعنی آخرین فصلی که آ اس رم با برند آدیداس قرارداد داشت .

پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم

 

البته همانطور که گفتیم این عکس پیش بینی ها با توجه اخباری که از آدیداس به بیرون درز کرده است طراحی شده است و احتمال تغییرات در لباس آ اس رم در رونمایی اصلی که انجام می شود وجود خواهد داشت.

در زیر عکس های بیشتری از لباس فصل جدید رم 2023/2024 مشاهده خواهید کرد.

 

پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم با برند آدیداس
پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم با برند آدیداس
پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم با برند آدیداس
پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم با برند آدیداس
پیش بینی ها از کیت 23/24 آ اس رم با برند آدیداس

از من بپرس