محصول به سبد اضافه شد

ضمانت سایز

 

- تمامی سفارشات ارسالی نیلی مارکت با ضمانت مناسب بودن سایز ارسال خواهند شد به این صورت که در صورت بزرگ بودن یا کوچک بودن سایز، سفارش شما با هزینه فروشگاه تعویض خواهد شد.

- سایزهای ارسالی لباس ها از روی قد و وزن ذکر شده توسط شما ارسال می شوند و با توجه به سابقه 7 ساله فروشگاه در ارسال سایز به این صورت ، احتمال خطا بسیار کم است ولی در صورت بروز خطا لباس شماتعویض خواهد شد.(مشتریان شهرستان بسته خود را پست می کنند و بسته تعویض میشود ، مشتریان تهرانی نیز پیک مجددا فرستاده می شود و سایز مناسب تعویض خواهد شد.)

- کفش های فروشگاه نیز به همین صورت امکان تعویض را دارند.