محصول به سبد اضافه شد

ضمانت سایز

 

- تمامی سفارشات ارسالی نیلی مارکت با ضمانت سایز ارسال خواهند شد به این صورت که در صورت بزرگ بودن یا کوچک بودن سایز، سفارش شما با هزینه فروشگاه تعویض خواهد شد.

-سایز های ارسالی با توجه به قد و وزن وارد شما ارسال می شود ولی در هر صورتی اگر محصول به دست شما رسید و سایز آن مناسب نبود برای شما تعویض خواهد شد.(مشتریان شهرستان بسته خود را پست می کنند و بسته تعویض میشود ، مشتریان تهرانی نیز پیک مجددا فرستاده می شود و سایز مناسب تعویض خواهد شد.)

- حتما قبل از خرید به سایزبندی موجود آن محصول دقت کنید ، در صورتی که سایز مناسب قد و وزن شما موجود نباشد ، مجبور به برگشت به شما خواهیم بود.

 کفش های فروشگاه نیز به همین صورت امکان تعویض را دارند.